วิถีของโตโยต้า

วิถีของโตโยต้า 

หลักการพื้นฐานของระบบการผลิตของโตโยต้า
หลักการพื้นฐานของวิถีโตโยต้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดของความสมดุล นี่หมายถึงการผสมผสานการผลิตและการบริโภคที่กลมกลืนกันในทุกกิจกรรมของโตโยต้า และระบบการผลิตของโตโยต้าแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงหลักการนี้  วิถีของโตโยต้า

รถยนต์โตโยต้าทุกคันได้รับการออกแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า แทนที่จะให้บริการเฉพาะฟังก์ชัน ดังนั้น ไม่ว่าการกระทำและการตัดสินใจใดๆ ที่กระทำโดยโตโยต้า วิธีการและกระบวนการต่างๆ จะได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับลูกค้า กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้ไม่ได้เป็นเพียงปรัชญาการดำเนินงานสำหรับผู้ผลิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสำหรับเจ้าของโตโยต้าด้วย สล็อตเว็บตรง

นอกเหนือจากวิธีคิดของโตโยต้าแล้ว ยังมีส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของโตโยต้าที่เฉพาะเจาะจงควบคู่ไปกับชิ้นส่วนพื้นฐานในรถยนต์อีกด้วย สิ่งเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและสนับสนุนประสิทธิภาพสูงสุดของโตโยต้าเป็นหลัก ชิ้นส่วนสมรรถนะของโตโยต้าได้รับการออกแบบมาให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ของลูกค้า ดังนั้น จึงติดตั้งเข้ากับตัวรถในลักษณะที่เรียบง่ายและเหมาะสม ในทางกลับกัน ชิ้นส่วนสมรรถนะเหล่านี้จะคงสภาพร่างกายของโตโยต้าไว้ในสถานะปัจจุบัน ช่วยให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ระบบการผลิตของโตโยต้าได้รับการอธิบายเพิ่มเติมโดย David Clear ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ Toyota จากหน่วยที่ 4 ศูนย์เทคนิคของโตโยต้า หลักการพื้นฐานของแนวทางของโตโยต้าคือการออกแบบรถโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลัก Clearance อธิบายว่า “หน้าที่ของรถทุกคันคือการดึงเจ้าของจาก A ไป B และหน้าที่ของรถคือการให้เจ้าของมีวิธีการเดินทางที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน้าที่ของรถคือการได้เจ้าของจาก จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้ รถจะต้องมีพื้นที่และสามารถบรรทุกคนและสิ่งของได้ แต่สำหรับรถยนต์ที่จะบรรลุฟังก์ชั่นพื้นฐานนี้ได้สำเร็จ มันต้องมีแนวคิดการออกแบบบางอย่างที่จะนำไปใช้ในรถได้สำเร็จ ระบบการผลิตของโตโยต้าคือผลลัพธ์ของคุณสมบัติเหล่านี้ของรถ”  ระบบไฟฟ้าในรถยนต์

อันที่จริง ระบบการผลิตของโตโยต้าครอบคลุมหลักการพื้นฐานสี่ประการ ซึ่งรวมถึง: การเลือกวัสดุ- วัสดุที่จำเป็นสำหรับวิถีทางของโตโยต้าคือวัสดุเหล่านั้นซึ่งจำเป็นสำหรับประสิทธิภาพสูงสุดของรถยนต์โตโยต้า วัสดุเหล่านี้รวมถึง: ผ้าและส่วนตกแต่งคุณภาพสูง เช่น อะลูมิเนียม แมกนีเซียม และอะลูมิเนียมอัลลอย โลหะที่ทนทาน เช่น เหล็กและเหล็กกล้าโครเมียม และวัสดุที่มีความเสถียรทางแสงอื่นๆ ที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของรถยนต์โตโยต้า

การวางแผน – ใน Toyota Hillkeeping หนึ่งในวิธีพื้นฐานคือการจัดวางแผนผังของรถ Toyota อย่างระมัดระวัง ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจถึงความเหมาะสมของส่วนประกอบต่างๆ และความสัมพันธ์ของส่วนประกอบอื่นๆ ได้ดีขึ้น ระบบการผลิตของโตโยต้ามีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ เช่น การไหลของงาน ระดับความยากที่พบในการดำเนินการเฉพาะ และปริมาณงานของพนักงาน

กำลังดำเนินการวางแผน – ระบบการผลิตของโตโยต้ายังรวมถึงเค้าโครงพื้นฐานของโรงงานและแผนการก่อสร้างด้วย ขั้นตอนของการวางแผนที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีความสำคัญเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติปัจจุบันก่อนดำเนินการตามแผน ซึ่งจะช่วยในการปรับปรุงความสามารถของคนงานและโรงงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ ยังช่วย in67 ประสิทธิภาพในการกำจัดของเสีย